Volkskunst in zijn totaliteit brengen in de vorm van verschillende thema’s : dans, zang, muziek en vendelzwaaien worden gecombineerd tot een uniek spektakel.Dat is wat Reynout v.z.w. beoogt.
Elk thema wordt telkens in een passende klederdracht op het podium gebracht.

     
Breughelkermis met...
 • Steltendans
 • Stokkendans
 • Dans voor drie
 • Vendelnummer
 • Breughelkermis
 • Karnavaldans
 • Krebbel
 • De Kadee
 

Oogstthema met...

 • Al wie daar niet over en kan
 • Oogstkoekenkermis
 • Draaiende winden
 • Vendelnummer
 • Holleblokkendans
 • Molenaarsdans
 • Suskewiet
 • Dans rond de schout

 

       
Gilde en ambachtsleven met...
 • Vendelnummer
 • Ros Beiaarddans
 • Zevenster
 • Draden Spinnen
 • Bezemdans
 • Klompenmazurka
 • Kadril van Schaffen
 • Wasvrouwendans

 

 

Dorpsleven : land en zee met...
 • Onder de linde
 • Mie Katoen
 • Eierdans
 • Schreefdans
 • Visserdans
 • Matelotte
 • Zotte Kermis
 • Margriet

 

 
In de stad van Dendermonde...
 • Ros Beiaarddans van Dendermonde
 • Rad van Avontuur
 • Vendelnummers Goliath, Mars of Indiaan
 • De Wildeman
 • Jenevertijd
 • ’t Vestje
 • Kopvleesdans
 • De Rommelpot
 • De Knaptand
     
@mb